Head Head

Tấm đan thoát sàn thép mạ kẽm cho công trình

  • Mã sản phẩm: MDG-1711A
  • Trên tấm sàn thép, các thanh kim loại được liên kết với nhau bằng các mối hàn có độ bền khoảng 500 MPA (5000 Kg/cm2). Sau khi gia công, các tấm này được mạ kẽm để tránh bị oxy hóa trong điều kiện tự nhiên.