Head Head

Tay nắm cửa đi inox mạ PVD

Tay nắm cửa tròn mạ PVD

  • Mã sản phẩm: ADH-2006A
  • Kích thước: L600xD38
  • Khoảng cách tâm lắp: 450
  • Bề mặt hoàn thiện: Bóng mạ PVD
  • Tùy chọn: Bề mặt bóng inox hoặc sọc nhiễm
  • Trọng lượng: 2kg
  • Xuất xứ: Made by ASV CI CO., LTD